heeft u een klacht?

Heeft u tips of bent u ontevreden over de gang van zaken?

Laat het ons weten!

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk.

Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier  in te vullen en in te leveren. De klachten coördinator neemt uw klacht dan in behandeling.

De klachten coördinator kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.

Indien u de klacht niet direct met onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht bij de klachtenregeling Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg  indienen.

www.skge.nl