Spoed- en dienstregeling


Spoedlijn:
   0416-332500, Keuze 1

Deze lijn kan alleen tijdens de praktijkuren worden gebruikt en is uitsluitend bedoeld voor noodsituaties of gevallen van acute ernstige ziekte.

Huisartsenpost:   085-5360300

Op deze lijn kunt u op werkdagen na 17.00uur en voor 8.00uur ’s ochtends, in het weekend en op feestdagen de dienstdoende huisarts bereiken.
U krijgt dan de centrale huisartsenpost te spreken. Deze beoordeelt de klachten en zo nodig wordt er een consult of visite afgesproken. Deze lijn is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen die niet tot de volgende dag of tot na het weekend kunnen wachten.